55.706722˚ N  –  9.555410˚ Ø

FJORDENHUS

Som følge af regeringens forsamlingsforbud på mere end 10 personer er der i en periode, indtil myndighederne igen tillader større forsamlinger, midlertidigt lukket for besøgende i Fjordenhus.